Οι υπηρεσίες που παρέχει η AZIENDA NETTA περιλαμβάνουν :

  • Διανομή τροφίμων και γευμάτων από έμπειρους τραπεζοκόμους.
  • Παρασκευή φαγητού από έμπειρους μάγειρες
  • Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών από βοηθούς μαγείρων κ.λ.π.
 Στόχος της εταιρείας είναι η η υψηλού επιπέδου παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

Η AZIENDA NETTA διαθέτει ειδικό υψηλής εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παρέχει υπηρεσίες τραπεζοκόμων, μαγείρων και βοηθών μαγείρων σε Νοσοκομεία, οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα, μεγάλες επιχειρήσεις κ.α. Ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων είναι η υγεία και η ατομική υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των τροφίμων.

Η AZIENDA NETTA διαθέτει τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, στολή εργασίας, σκούφος κ.λ.π.), τους απαραίτητους πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών σίτισης.

Η AZIENDA NETTA εγγυάται τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων.

Print